Visa Spaar&Pluk?

Nadat VISA overgeschakeld was naar een nieuwe manier van werken m.b.t. Spaar & Pluk-cheques, heeft Brantano in oktober 2015 de samenwerking met Spaar & Pluk stopgezet.