Is het nodig om beide voeten te scannen?

Ja, omdat er een (licht) maatverschil kan zijn tussen de linker- en de rechtervoet.