Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Het spijt ons dat we niet aan je verwachtingen hebben voldaan, en dat je niet tevreden bent met onze dienstverlening of de manier waarop we met je gegevens omgaan.
Mogen wij vragen om contact op te nemen met onze klantendienst via de pagina www.brantano.be/nl/gdpr/?

Uiteraard heb je steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde overheidsinstantie, die waakt over de correcte uitvoering van de GDPR wetgeving. Ook indien je onvoldoende antwoord hebt gekregen van onze klantendienst, kan je hier terecht: