Facebookwedstrijd Clarks Marvel - wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement en voorwaarden voor de Clarks Marvel Facebookwedstrijd « Reageer onder de Clarks Marvel wedstrijdpost op Facebook wie je favoriete superheld is en hoe jij de wereld redt met jouw ultieme superkracht »

 

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Brantano NV, met hoofdzetel te Kwadelapstraat 2, 9320 Erembodegem, België.

  De wedstrijd loopt van 08/06/2018 tot en met 14/06/2018.

 2. Brantano NV behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen wegens redenen buiten haar wil of wegens overmacht. Brantano NV kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Brantano NV.

 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende beslissingen vanwege Brantano NV zijn zonder verhaal.

  De winnaar wordt persoonlijk verwittigd door Brantano op 16/06/2018. Het wedstrijdreglement is beschikbaar via de website.

 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op Belgisch grondgebied wonen en een Facebookaccount hebben, met uitsluiting van de personeelsleden van Brantano NV (of personen die op dezelfde woonplaats wonen) en van elke onderneming die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken is. Per deelnemer zal slechts één deelname in aanmerking worden genomen.

 5. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, dient de deelnemer te reageren onder de Clarks Marvel wedstrijdpost op Facebook (https://www.facebook.com/brantano.belgie/) wie zijn/haar favoriete superheld is en hoe hij/zij de wereld redt met zijn/haar ultieme superkracht. Dit tegen ten laatste 14/06/2018.

 6. Laattijdige deelnames worden niet in overweging genomen. Enkel deelnames die binnen het wedstrijdmoment vallen, zoals beschreven in artikel 1 van dit reglement, komen in aanmerking om te winnen. Noch Brantano NV noch een ander bedrijf of persoon kan verantwoordelijk gesteld worden bij verlies van gegevens.

 7. Ingeval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Brantano NV zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

 8. De reacties van de deelnemers aan deze wedstrijd worden verzameld en na de wedstrijd worden de winnaars getoond op onze Facebookpagina.

 9. De prijzen in deze wedstrijd zijn de volgende:

  Hoofdprijs: 1 winnaar ontvangt een exclusief paar Marvelschoenen van Clarks, cinematickets (max. 4 personen) en 1 Marvelposter.

  2de prijs: 10 winnaars ontvangen cinematickets (max. 4 personen) en een Marvelposter.

  3de prijs: 10 winnaars ontvangen een Marvelposter.

  De hierboven vermelde prijzen zijn noch overdraagbaar, noch omwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld.

 10. Brantano NV behoudt zich het recht de prijzen persoonlijk in handen van de winnaars te overhandigen en gebruik te maken van hun naam en foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, dit voor de promotionele doeleinden. De deelnemer gaat hiermee akkoord louter door het deelnemen aan de wedstrijd.

 11. Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van het huidig reglement, zonder voorbehoud.